موبایل وُچر راهکاری برای بهبود زنجیره‌ی تامین وُچر خدمات پیش‌پرداخت

تامین‌کنندگان خدمات پیش‌پرداخت همواره با معضل پخش و فروش وُچرهای فیزیکی خدماتشان از کانال‌های سنتی توزیع روبرو بوده و هزینه‌ی قابل توجهی از این جهت بر آنان تحمیل می‌شود . روشهای توزیع و پرداخت الکترونیکی بخشی از این مشکلات را رفع می‌نمایند اما بخش عمده‌ی خریدها در قالب وُچرهای فیزیکی و پرداختها بصورت نقدی است . در این مقاله پس از مدلسازی روش سنتی زنجیره‌ی تامین وُچرهای خدمات پیش‌پرداخت ، چالش‌های آن بررسی شده و راهکاری مبتنی بر فناوری موبایل برای بهینه‌سازی زنجیره‌ی تامین ، ارائه گردیده و نشان داده می‌شود که راهکار پیشنهادی ، وُچرهای فیزیکی را حذف کرده ، کانال توزیع را بهینه نموده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و در اکوسیستم مبتنی بر آن مزیتهای تجاری جدیدی نیز فراهم می‌گردد . معماری راهکار پیشنهادی به گونه‌ای طراحی شده تا تحت قوانین رگولاتوری مخابراتی و بانکی کشور قابل پیاده‌سازی باشد .

این نوشته بخشی از مقاله‌ای با همین عنوان است که در اولين کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (اسفندماه ۱۳۸۹) ارائه شده است .

یک نسخه قابل چاپ از این مقاله ، اینجا در دسترس است .